مراسم تشییع شهدای گمنام دانشگاه آزاد ملایر 93/8/7


افسران - احترام نظامی به شهدا از میان جمعیت...