افسران - دختر... حرم ...پدر (ویژه شهادت مستندساز و خبرنگار شهید هادی باغبانی)

گفت: داشتم فیلم هایی که از صبح بچه ها گرفته بودن و نگاه می کردم . هادی چند پلان طولانی از بازی یک دختر بچه گرفته بود. گفتم هادی این دختررو چرا انقدر گرفتی ؟
گفت:هیچی حاجی. فقط دلم بدجوری برای دخترم تنگ شده.
السلام علیک یا ملیکه الحسین