مقتدر مظلوم - دولت اعتدال یعنی ...

دولت اعتدال یعنی :
کابینه همه مرد باشند
یعنی اکثرا اصلاح طلب باشند(جز یک نفر)
یعنی همه بالای 50 سال باشن
دولت اعتدال به من و تو جوان ربطی نداره
دولت اعتدال به بانوان ربط نداره
دولت اعتدال فقط به هاشمی و خاندانش ربط دارد ...

به قول اون خبرنگاره اگه این اعتداله ،  ما همون افراط رو میخوایم