مصر اگر امروز به هر طریقی به این وضع نرسیده چون مانند ما ولایت فقیه نداشته است.

درودبرسیدعلی خامنه ای درود