مام کشور ها تا قبل از به پیروزی رسیدن جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی هیچ حرفی نداشتند و  دست به سینه و تعظیم کرده در برابر گسترش و زمین خواری و جنایت های اسرئیل سکوت می کردند. اما وقتی یک سید شیعه به نام روح الله در ایران انقلابی به پا کرد اسرائیل مانعی بزرگ را در سر راه خود دید. این انقلاب به فرماندهی سید شیعه دیگری به نام علی به با قدرت به راه خود ادامه داد و اسرائیل با سدی بزرگ تر مواجه شد. اما زمانی که باز همه کشور ها دست به دست هم دادند تا این کشور جنایتکار را حمایت کنند تا دوباره دست به جنایات خود بزند سید شیعه دیگری به نام حسن در لبنان مقابلش ایستاد تا لبنان برده اسرائیل نباشد. اما اگر اوضاع جور دیگری رقم می خورد و رهبران شیعه در مقابل اسرائیل ایستادگی نمی کردند آیا می شد بهمسلمین غیر شیعه که هم اکنون دم از حمایت اسرائیل می زنند تکیه کرد؟ همان هایی که امروز به کمک دشمنان قرآن به اهل بیت پیامبر در سوریه جسارت می کنند و اسم خود را نیرو های جهادی می نامند. همان هایی که بجای اینکه فکرشان دفاع از قبله نخست مسلمین باشد به حمت دشمنان اسلام فکرشان نابودی سایر مسلمین است.

فلسطین هم به یک رهبر شیعه نیاز دارد

پس بسیار پر واضح است که فلسطین نیز به یک رهبر سید شیعه نیاز دارد تا در مقابل دشمنان اسلام و جنایتکاران ایستادگی کند. اما حال که در فلسطین رهبر سید شیعه وجود ندارد وظیفه شیعیان جهان است که به فرمان رهبران خود گوش بدهند و از مسلمین فلسطین حمایت کنند تا اسرائیل و کشورهای حامی اسرئیل همیشه سد بزرگی را در برابر جنایت های این کشور دروغین ببینند.